Satmayın Kardeşim!

Ülke hem içeride hem dışarıda sancılar yaşıyor. Dışarıda burnumuzun dibine gelen savaş havası artık yavaş yavaş ciğerlerimize doluyor. Tarihin en pespaye en rezil dış politikası ile son 10 yılda özellikle kendi sınır komşularımızla yaşadığımız gerilimler ve stratejik hatalar bu vatanı bilhassa Ortadoğu gibi bir coğrafyada cehenneme sürüklüyor. Böylesine bir savaş atmosferinde iktidar elinde tuttuğu en büyük kozu, yani milliyetçiliği sürerek insanlara arka planda olan biteni göstermemeye çalışıyor.
Acizlik değilse nedir bu.
Dışarıda ülkemizi, bu toprakları ve bu toprakların evlatlarını dipsiz bir kuyuya sürükleyen iktidar içeride de aynı kaosu gün be gün yaşatıyor. Adı konulmamış bir savaş her geçen gün büyüyor.
Yaşam savaşı diyorum ben buna. Hayat kavgası, ekmek kavgası.
Ekonomi, devletin resmi kurumlarının yayınladığı şişirme rakamlarla, göstermelik oranlarla sunulsa da yoksul halk en ağır biçimde ödüyor bunun faturasını.
İşsizlik çift haneli rakamlarda, enflasyonun da bundan aşağı kalır yanı yok.
Cari açık, dış borç gibi ağzımıza sakız olmuş terimlerin karşılığı o meşhur IMF’ye borcun neredeyse 40 katına çıkmış durumda. Ama olsun adı IMF olmayınca memlekette sorun olmuyor kontrolsüz borçlanma!
İthalatımız ihracatımızın on katına çıkmış durumda. Yani dışarıya bir lira ürün satıyorsunuz, dışarıdan on liralık ürün alıyorsunuz. Buna da ekonomi büyüyor diyorsunuz. Pes!
Hal böyle olunca dostlar gösterilmeyen ekonomik bir kriz bir sancı sarmalına çeviriyor memleketi. O sancıyı çeken de yine bu memleketin yoksul ve emekçi halkı. Katrilyonluk saraylarda altın varaklı bardaklardan su içenler bizi anlamaz!
Şimdi gelelim gündemdeki öyle gösterilmese de gerçekten çok önemli bir konu var. Şeker Fabrikalarının satışı.
Gerekçe: Zarar.
Peki ne yapacağız? Alternatif de sunuyorlar; nişasta bazlı şeker. Devletin bir bakanına şeker fabrikasının satılacağını açıklatan, diğer bakanına da nişasta bazlı şekerin sağlığa zararlı olduğunu açıklatan ve üstelik bu çelişkiye de koalisyon hükümeti olmadan tek başına iktidarda düşen dünyada kaç tane ülke sayabiliriz ki.
Sahi ya bu memleket gibi dünyada kaç tane ülke sayabiliriz!
Kurucu değerleriyle savaşan, hayatın her alanında o değerlerin kattığı zenginliklerden koparan kaç ülke?
AKP iktidarı bir ekonomik kriz zemini üzerine kurulmuş ve iktidara taşınmıştır. Bakın ne bir beka sorunundan bahsediyorum, ne iç-dış savaş tehdidi, ne sistemsel bir baskı ne de temel hak ve hürriyetlerin yetersiz olduğundan doğan ihtiyaç değil. Sadece ve sadece siyasal islam arzusu ile yanıp tutuşanların değil, ekonomik anlamda bir krizin yarattığı kaostan kurtulmak için sahaya sürülmüş bir parti. İlk seçim vaadleri böyleydi çünkü.
Peki ne yaptılar?
Ortadoğudan sıcak para transferleri. Karşılığında mezhepsel altyapılı birtakım kirli pazarlıklar. (Ne olduğunu merak edenler son iki yıla baksın)
2017 iktidarından sonra bu hızla bir artış gösterdi ve Ortadoğu politikası bambaşka bir hal aldı. Tabi dış politikanın tamamı. Çok sonraları Ahmet Davutoğlu stratejik derinlik diyecektir buna.
Sonraki kozu özelleştirme.
Evet. Merkez sağ iktidarların temel yaşam kaynağı. Serbest piyasa ekonomisinin olmazsa olmazı. Özelleştirmeler.
AKP kendi koduna göre hareket etti ve ettirildi.
AKP küresel kapitalizmin değirmenine su taşıyan en somut örnektir.
Bir insan böbreklerini satıp diyalizle yaşar mı? İşte Türkiye yaşamsal fonksiyonlarını satıp makinaya bağlı yaşıyor.
Geldikleri günden bugüne kadar yani 16 yıllık bu soygun düzeninde memleketin tüm kaynakları tükendi. IMF diye yola çıktılar, dış borç %238 artarak 438 milyar dolara çıktı ki bu rakam korkunçtur. Buna karşılık ödenen faiz ne kadar? Tam 156 milyar dolar. Yanlış okumadınız tam 156 milyar dolar faiz ödedi bu memleket. Yazıktır günahtır.
Yetmedi toplamda 150 milyar dolarlık, 1000’in üzerinde özelleştirme yapıldı ve memleketin can damarları, ekonominin lokomotif kurumları zararına yabancı yatırımcıya, yandaşa peşkeş çekildi.
Yap-İşlet-Devret formülü ile borçlanarak kamu projeleri yaptılar. Her seçim meydanında bağıra bağıra söyledikleri, yollar, köprüler borçla yapıldı. Planlanan rakamın altına düşüldü, faturası yine gariban halka kesildi. İşte Osmangazi Köprüsü ortadadır. Görün artık bu soygunu.
Millete küfreden işadamları ihya oldu, yeni zenginler yaratıldı, kaynaklar akıtıldı. Ülkemizin neredeyse tüm kurumlarının içi boşaltıldı. Kurumlar yetmedi, ormanları, dereleri satıldı. Verdikleri zararı ancak bir düşman kuvveti verebilirdi.
Şimdi son kalelere geldi sıra. Şeker fabrikalarına. 14 tane şeker fabrikası yine memleketin başına bela olan KHK ile ile satılıyor. Ortadoğu’nun şeker ihtiyacının %65 ini karşılayan şeker fabrikaları zarar ediyor gerekçesi ile satılıyor.
İşin aslına gelelim. AKP’nin özelleştirme politikası tek merkezli çalışır ve her defasında zarar gerekçesi ile satışa sunulur. Başka mantıklı açıklama bulamazlar çünkü.
Fakat tek tek inceledim. Satışa konu olan 14 tane fabrikanın tamamının yılsonunu karla kapattığı gün gibi ortada.
Geriye ne kaldı? Başka bir türlü bir oyun var.
Şeker pancarını ortadan kaldırırsanız bunun yerine başka bir ürün koymak zorundasınız. O da hazır.
NBŞ. Yani Nişasta Bazlı Şeker.
Kim üretir bunu? Cargill Amylum Pendik Nişasta(Cargill+Ülker) Sunar ve Tat.
AKP Türkiye’ye bir çağrı yapıyor. Yerli ve Milli diyerek. Şimdi bakın bu firmaların tamamı yabancı sermayeli ve yarı yabancı sermayeli şirketler. Yani şeker fabrikalarını satmak yetmiyor gibi, onun yerine kullanılacak ürün de yabancının elinde.
En önemlisi de Cargill. ABD şirketi. Merkez medyada Eyy ABD diyenlerin, içeride devletin kurumlarını ABD’ye nasıl sattıklarını, ülke içindeki ABD şirketlerinin önünü açmak için devletin kurumlarını nasıl işlevsiz hale getirdiklerini hepimiz biliyoruz ve görüyoruz.
Son olarak ifade etmek isterim; velev ki zarar ediyor kurumlar. Satmak yerine neden zarar ettiğini araştırmak, çözüm bulmak ve uygulamaktır yerlilik, ve millilik. Çünkü canına okuduğunuz çiftçi pancar tarlalarında aç kaldı.
Daha dün bir “kıyak” yaptığını söyleyen cumhurbaşkanı çiftçiye mazotun yarısı devletten diyor, bugün elindeki mahsulü, ekmeği alıyor.
Zulüm nedir?
Zulüm budur.
Vicdanınıza bırakıyorum.

Ali Doğan

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close