mutlaka ,ehliyet ve liyakat aranmalıdır.

CHP Gebze’nin önceki dönem İlçe Başkanı Recep Dursun, son yaşanan Kurultayda tüm çıplaklığı ile karşımıza çıkan yöntem ve adaletsizlikler tartışmalarının sonucunda, tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilen tüzük değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğunu ve hangi maddelerin özellikle değişmesi konusunda bir görüş belirtmiş…

Tespitler ve öneriler tamamen doğru, aktif ve pasif üyeliğin hayata geçirilmesinin zorunlu bir hal aldığını defalarca tekrar etmişti zaten….Parti içi seçimlerin adaletli olması ve yönetimlerin birilerinin tekeline geçmesinin önüne ancak böyle geçilir…

Diğer yandan Kurultay delegeliğinde, illerin adaletli temsilinden tutun, adaylık için imza zorunluluğuna kadar ciddi anlamda sorunlar olduğu ortada…Parti içi gerçek bir demokrasi istiyorsak eğer, tabanın direk temsilini düşünüyorsak eğer, Recep Dursun’un önerilerini okumak, düşünmek ve değerlendirmek gerek….Şairin dediği gibi;

İnsanlar kaybedilirken ey çocuk
İnsanlık adına
Nasıl başlar bu yeşil ve mavi yolculuk
Hangi gemi kalkar bu ülke limanlarından
Hangi mavilikler karşılar seni
Kıyılar zincir olmuş bileklerde
Dalgalar yargısız infaz
Al kalemi eline ey çocuk
Yeşilin ve mavinin şiirini yeniden yaz

AMAÇ = DOĞRU İLKE, YOL VE YÖNTEMLE MÜMKÜN!..

Siyasi partiler,tüzük ve programlarında şekillenen amacın,toplumsal yaşamda gerçekleştirilmesi için kurgulanan araçlardır.

Amacın hasıl olması,seçmen desteği ile iktidar olunması,yönetsel erkin ve yetkilerin bu amaca uygun kullanılması ile mümkündür.

Amaç,siyasi partilerde ideoloji dediğimiz değerler bütünü olarak ifade edilir.

Değerler toplamı olan siyasal amaç,uygun ve doğru temellere dayanan,ilkeleri açık ve net olmalı,hedefler koymalı,bu hedeflere ulaşmak için de usul ve yöntemler önceden belirli ve bilinebilir olmalı.

Usul ve yöntemler amaca uygun ve elverişli değilse,sonuca ulaşmak da olanaksızdır.

Parti içi demokrasi öncelikle emeğe saygı ile başlar.Partililik bilinci,değerlere saygı, paylaşım,yardımlaşma ve dayanışma ile vücut bulur.

Parti içi yarışta “..silahların eşitliği..” ilkesi egemen kılınmalıdır.

Parti içi veya diğer tüm seçimlerde adaylaşmada,partinin amacına uygunluk ve nitelik aranmalıdır.

Partinin temsiliyetinde mutlaka ,ehliyet ve liyakat aranmalıdır.

Adaylaşma ve seçilme usul ve yöntemleri de herkesçe bilinir olmalı.”.. Dereyi geçerken at değiştirilmez..” söyleminden hareketle,belirli belirsiz kaygılarla taviz verilmemelidir.

Şayet usul ve yöntemlerden vazgeçerseniz veya amaca uygun ve elverişli usul ve yöntemler uygulamaz iseniz,başarısızlık ve kaotik ortam kaçınılmazdır.

“..Usul esası belirler..” gerçeğinden hareketle amacımız ,barış,eşitlikçi,laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı özgürlükçü demokrasinin tesisi ise;Tüzüğümüzdeki antidemokratik usul ve yöntemlerden vazgeçilmelidir.

Aksi uygulama başarı getirmez.Aksine, partililerin desteği azalır,toplumu ikna güçleşir ve amaca ulaşmak için iktidar olmak imkansız hale gelir.

Tüzük ve yönetmelikte partinin temel değerlerine,ideolojisine ve ilkeleri ile bağdaşmayan “..Amaca ulaşmak için her türlü yol mübahtır..” anlayışından şiddetle uzaklaşılmalı,düzenleme ve uygulamalardan tüzük değişikliği ile derhal vazgeçilmelidir.

Aksi hal,sükutu hayalden öteye geçemez!..

TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ!..

Kurultay’ın daha adil ve demokratik yarışa zemin oluşturabileceği inancı ile ;

A-Tüzüğün 53/B maddesindeki “.. o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri..” maddesinin;

“..o ilin T.B.M.M. üye sayısı ve son genel seçimlerde partinin aldığı oyların TBMM üye sayısına bölünmesi ile her il’e isabet edecek üye sayı kadar seçilen kurultay delegeleri,doğal üyeler, kurultay üyesidir..” şeklinde düzenlenmeli,

Genel Başkanlığa aday olabilmek için aranılan % 10 kurultay delegenin imzası şartı zorunlu olmaktan çıkarılmalı.

B- Tüzüğe “..seçimle belirlenecek kurultay delegeleri il kongresinden sonra en geç 15 gün içinde ayrıca ve çarşaf usulü seçim ile belirlenir..”hükmü ilave edilerek temsiliyette daha adil,özgür ve demokratik kılınabilir.

C- Yine üyelikle ilgili düzenlemeler değiştirilmek suretiyle “..aktif üye ..” ve “..pasif üye..” ayrımı getirilmeli.Muhtarlık çevresi delegeler aktif üyelerden oluşturulmalıdır.

Böylece,delegeye yönelik üye yapılanması azalır,delege seçimlerinde başlayan tartışma ve ayrışmalar son bulur.

Partide aldığı görevler,başarı ve aidat ödeme şartı sebebiyle sahada parti adına çalışan aktif üye sayısının artışı sağlanıp,daha disiplinli ve verimli çalışma ortamı yaratılabilir.

Sorumluluk alma, çalışma ve başarı üzerine kurulacak aktif üyelik,sandık bazlı olması halinde aynı zamanda doğrudan seçmenle temas sağlanacaktır.

Böylece seçim başarısı için hayati önem taşıyan “..sandık çevresi örgütlenmesi..” de hayata geçirilmiş olacaktır..

Saygılarımla…

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close